Verdien av godt eierskap

Øystein Bø

Formue og OTD Energy har innledet et samarbeid for å heve kompetansen rundt eierskap og verdiskaping i norsk leverandørindustri.

 

Tilfører avgjørende kompetanse

I et volatilt marked med energiomstilling er finansiell stabilitet mer avgjørende enn noensinne for at bedriftene skal kunne ta riktige valg.

Torbjørn Olufsen
Torbjørn Olufsen, Daglig leder i OTD Energy

–  OTD Energy jobber alltid med å tilføre bedriftene kunnskap slik at de skal kunne ta de beste valgene. Vi vet at Formue – med sin kompetanse på eierskap og formueplanlegging – har mye å bidra med til bedriftseiere. Kunnskapen de innehar er spesielt verdifull nå, i bedriftenes møte med energiomstillingen, sier Torbjørn Olufsen, daglig leder i OTD Energy.

Formue er ledende i Norden på rådgivning til formuende privatpersoner, familier og stiftelser, og er spesialister på investering og eierskapsmodeller. De kommer til å ha en egen møte-hub på messeområdet under årets OTD Energy, som en strategisk samarbeidspartner og sponsor for arrangøren.

Les mer: OTD ENERGY som kunnskapsarena. Torbjørn Olufsen fra OTD Energy mener Formue vil tilføre bedrifter i leverandørindustrien avgjørende kompetanse.

Godt eierskap gir god virksomhet

Administrerende direktør Øystein Bø i Formue er tydelig på at kompetansen Formue bidrar med, vil styrke både bedriftseierne og selskapene deres.

– Bedriftseiere har ofte klarest fokus på å utvikle egne firma og forholdet til kundene. Mange investerer mye tid og kapital i dette. Vår erfaring viser at det ofte blir mindre tid til å legge plan for eierskapet og hvordan dette best utvikles og ivaretas. Der kommer vi inn og bidrar med vår kompetanse, sier Bø.

Rådgivningsselskapet hjelper bedriftseiere og familiene deres med rådgivning rundt  eierskap, skatt, generasjonsskifter, pensjon samt forvaltning av formuene. Med 17 kontorer i Norge og over 100 rådgivere, spesialister på eierskap og bærekraft, advokater, pensjonseksperter og forretningsførere, er selskapet ledende i Norden på helhetlig rådgivning til bedriftseiere og familier.

Dere legger vekt på eierskapsfamilien – hvorfor det?

– Fordi et godt eierskap er avgjørende for at en bedrift går bra. En undersøkelse utført av nettverket Family Exchange viser at når bedriftseiere blir spurt hva som i fremtiden kommer til å bli mest utslagsgivende, oppgir omtrent 80 prosent ytre faktorer, som marked, skatt og politiske faktorer, mens kun 20 prosent oppgir forhold rundt familiens eierskap i bedriften. I praksis erfarer vi at forholdet er bortimot omvendt. Det er viktig – også for selve virksomheten – at man i god tid planlegger hvordan eierskapet skal se ut i fremtiden. Mange eiere i 50-års alderen tenker «det er lenge til mine barn skal ta over», men vi ser at det er en veldig god fase av livet å kartlegge dette i. Når barn er høyt i tenårene eller i 20-årene kommer ofte den tidlige interessen for det som relaterer til familiens bedrift – det er da man skal begynne å planlegge fremtiden, og videreutvikle interessen, påpeker Bø.

De arrangerer også Formueskolen – der unge voksne barn av kundene møter andre jevnaldrende, blir inspirert og lærer gjennom seminar, møter og kurs.

I land som USA og Frankrike har formuende familier lange tradisjoner for å tenke langsiktig, og man er opptatt av bedrifters utvikling og vekst gjennom generasjonsskifter. I Norge er det for mange relativt nytt å tenke slik.

– Vi møter mange som har bygget opp verdier de selv har skapt. Og av de vi møter er det kanskje bare ti til femten prosent som har planene for neste generasjon på plass, og som har det på papiret. Hvorfor er det så få? Jo, fordi de brenner for bedriften sin og bruker mye tid der. Det er bare én generasjon siden vi fant oljen. Det er denne generasjonen som har utviklet sektorer som i dag er blitt så verdifulle. Mange av bedriftseierne er ikke vokst opp med foreldre som forvaltet store verdier, de har ikke tradisjon for å tenke generasjonsskifte av verdier. Da trenger de i større grad finne ut av det selv, og der kommer vi inn som en trygg og kompetent rådgiver, forteller Bø.

Les mer om Formue her

Godt forberedt på det uforutsette

Øystein Bø
Øystein Bø, Administrerende direktør i Formue. Foto: Sebastian Bjerkvik.

Et samarbeid med Formue starter ofte med ett eller flere møter. Sammen med rådgivere kartlegger man hvor bedriftseieren står i dag, hva slags problemstillinger eier og familien står overfor og hva man ønsker seg, eller konkret planlegger fremover. Slik identifiserer rådgiverne kundenes ønsker og behov og kartlegger hvilken risikoprofil hver enkelt tåler og ønsker med sin formue.. Dette munner ut i en personlig formuesplan som danner grunnlaget for hvordan investeringsporteføljen og eierskapet bygges opp. På denne måten blir det enklere å holde seg til planen som er lagt, noe som skaper bedre avkastning over tid.

– Vi blir alltid godt kjent med kundene våre. Vi lytter, lærer, setter oss inn i kundenes situasjon. Da blir vi i neste omgang også langt bedre rustet til å ta rette valg i forvaltningen. Noen startet firma fra kjøkkenbordet. Når vi møter dem tar de oss med på den spennende historien, gjennom milepælene og til dit de er i dag. Utfra den historien lærer vi mye om hvor høy risiko de har villet ta, hva de brenner for og hva som er deres identitet. Og så ser vi fremover sammen. Hva ønsker familien seg, hvilke ambisjoner har eier for bedriften? Hva slags avtrykk vil de sette etter seg? Og hvilke utfordringer har de?

Vi ser at når de sammen med oss får kartlagt disse spørsmålene, og organisert dette, så løfter det bekymringer av skuldrene deres. Et komplisert generasjonsskifte tar tid, men i de fleste tilfeller er det mulig å få gjort mye innenfor en rimelig tidsperiode hvor vi fasiliteter møtene, samt gjør arbeid mellom disse, forteller Bø.

Bø fremhever at eierne får bedre forutsetninger til å ta risiko når det trengs.

– Når man organiserer seg riktig, skaffer seg full oversikt, har trygghet for familiens økonomiske situasjon og vet at eierstrukturen er optimal, så er man også i bedre posisjon til faktisk å ta større risiko når det trengs, sier Bø, og trekker frem nye oppstarter eller satsingsprosjekter med høy risikoprofil som eksempler.

Mange bedrifter i norsk energi- og industrisektor står overfor endringer de kommende årene. Nye tjeneste- og produktlinjer, omstruktureringer eller nysatsinger. I møte med et volatilt marked, svingende råvarepriser og potensielt usikre tider, er det ekstra viktig at strukturene for eierskap er gjennomtenkt.

– Vi er opptatt av å forstå næringene kundene våre er i, og setter sammen rett team. De siste årene har vi jobbet tett med mange bedrifter langs kysten, innen sjømat og maritime næringer. Det har gitt svært gode samarbeid og resultater.  Innen sjømat og oppdrett er det mange familiebedrifter, noen av dem har gjennom årene vokst seg store, andre er små. Det de ofte har til felles er aktive eiere. Vi ser at de som får organisert formuen i et rammeverk og får en god plan på plass, opplever at de får bedre forutsetninger for videre vekst. Det er mange likhetstrekk mellom eierne i disse to næringene og vi ser frem til å hjelpe eiere i energibransjen med å skape de samme gode resultatene som vi har sett i sjømatnæringen.

Møtehub på OTD Energy

Under årets OTD Energy vil Formue være tilgjengelig gjennom en egen møtehub. Ved siden av å bidra med kunnskap om eierskap, har selskapet en investeringsavdeling med en rekke eksperter innenfor aksjer, renter og alternative investeringer.  Formue har også egne strateger som følger det makroøkonomiske bildet, samt tilgang til data og analyseverktøy som er til nytte for bedriftseiere og deres bedrifter.

Gjennom sitt brede nettverk, og som stor innkjøper, har Formue tilgang til fond, styrt av noen av verdens beste forvaltere, som kundene ellers ikke ville hatt tilgang til. Kapitalen som forvaltes gjennom Formue er investert hos over 100 forvaltere som har investert i mange tusen selskaper innenfor ulike aktivaklasser som aksjer, renter, eiendom, private equity og hedgefond. Summen av dette minimerer risikoen, og gjør at det får små konsekvenser dersom noe skjer med én av aksjene.

Bø ser frem til å møte bransjen på årets OTD Energy:

– Vi vet at når man lager en formuesplan, så blir forutsetningene bedre for at du kan være en god, aktiv eier. En kunde sa en gang til meg at det vi gjør skaper sjelefred og vi gir kunden ro til å skape og leve, forteller Bø, før han legger til:

– Og i mange tilfeller smitter denne tryggheten over på familien din også.

 

Ønsker du å vite mer om dette? Bli med på OTD Energy 19. – 20.oktober 2022 i Bergen.  Klikk her for å registrer deg som besøkende – helt gratis!

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft