Syv grunner til å delta på fagmesser

1. Salg og leads
På fagmesser er det flere tusen besøkende som søker etter løsninger og produkter som er unike for deres behov. Med god markedsføring kan ditt produkt utmerke seg og drive trafikk til nettopp din utstillingsstand. Det er viktig å delta på messer som trekker relevante personer for dine produkter og løsninger.

2. Markedsføring ansikt til ansikt
Med CRM systemer, Zoom, Teams osv. har teknologien gitt oss mange fordeler og nye måter å kommunisere på. Teknologien kan derimot ikke erstatte verdien av å treffe hverandre og de menneskelige faktorene som inngår i forhandlinger og kontrakter.

Under messer får man en unik anledning til å lukke salg og generere nye leads.


3. Øke synligheten for ditt merkenavn
For mindre og større selskaper gir fagmesser unike muligheter til å øke synligheten og knytte nettverk på et personlig nivå. Det kan presenteres nyheter og produkter på messen og oppfølgingen kan skje direkte med kundene på messen. Et tips er å lage en innbydende stand hvor kunder og potensielle kunder kan møte ditt selskap i trivelige omgivelser.

Mange kunder koordinerer utstilling på messer med en egen strategi for sosiale medier og markedsføring. Dermed kan de invitere kundene i forkant til deres stand.


4. Oversikt over industrien og overvåking av konkurrenter
På fagmesser kan du få oversikt over trendene i din bransje. Hvor ligger dagens behov og hvilke produkter og tjenester vil etterspørres i fremtiden? Du vil få en oversikt over hvem konkurrentene dine er og hvordan de posisjonerer seg i markedet.

På fagmesser for du også en oversikt over den nyeste teknologien i markedet – hvordan kan du bruke denne eller hvordan posisjonere bedriften i forhold til de nye forholdene.

5. Være en aktør i din bransje
Alle aktører har en posisjon i sin bransje. På fagmesser møtes relaterte selskaper under samme tak. Hvis du møter andre profesjonelle aktører fra samme industri, vil man ofte finne muligheter hvor samarbeidet kan hente ut synergier fra hverandres kompetanser.

Fagmesser er den ultimate måten å bygge nettverk på og lære mer om de andre aktørene i bransjen.
Spesielt for tiden vi er inne i er det viktig å vise seg frem og fortelle at selskapet fungerer i beste velgående.

6. Vis frem nye produkter og tjenester
Lansering av produkter på fagmesser er den beste måten å maksimere eksponeringen og komme i direkte kontakt med kunder. Her kan man bruke de virkemidlene som er tilgjengelig for å gi potensielle kunder den beste opplevelsen av produktet.

7. Lytt til kundene
På fagmesser kommer man i direkte kontakt med kundene og kan få direkte tilbakemeldinger på produkter og tjenester. Det å vite hvordan kundene opplever ditt varemerke kan gi verdifull innsikt. Det kan hjelpe deg i arbeidet med å ta vare på eksisterende kunder og hvordan få tak i nye.

Det er mange andre gode grunner til å delta på fagmesser. OTD Energy gir deg tilgang til energibransjen med fokus på teknologi og bærekraftige løsninger, men dersom dette er utenfor din målgruppe, kan et enkelt google søk gi en oversikt over spennende fagmesser i Norge og internasjonalt.

×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft