Sponsorpakker

OTD Energy er den ledende møteplassen for selskaper i energibransjen. Fokus på årets OTD Energy er energi, teknologi og bærekraft. Energimarkedet er et marked i endring og nye disruptive teknologier og innovasjoner representerer store muligheter både nasjonalt og internasjonalt. 
Vi kan tilby deg flere muligheter til å være synlig og sikre din posisjon i Norges største industri. Se oversikten over sponsor- og samarbeidsmulighetene under.

Sølvsponsor

Bli synlig, få tilgang til arrangementer og mange andre muligheter i Sølvsponsor-pakken.

Pris: NOK 59,000.-

Gullsponsor

Bli enda mer synlig, få tilgang til arrangementer og mange andre muligheter i Gullsponsor-pakken.

Pris: NOK 95,000.-

Student sponsor

Bli synlig for energistudentene i Norge.

OTD Energy students arrangeres i samarbeid med flere aktører i energibransjen. Vi inviterer 300 studenter til en konferanse og kveldsarrangement. Energistudentene er fremtiden for den norske energiklyngen. Kontakt oss for mer informasjon om sponsorat.

BusinessHub og GreenHub sponsor

Bli synlig for innkjøperne i de store energiselskapene og kontraktørene.

På BusinessHub får utstillerne en-til-en møter med innkjøpere fra energiselskaper og de store kontraktørene. Møtene går over to dager under messen. I samarbeid med flere sentrale aktører lanseres GreenHub som skal være en-til-en samhandlingsmøter med leverandører av bærekraftige og energieffektive løsninger for industrien. Kontakt oss hvis du vil høre mer om Hub-sponsorater.

Partnerskap

Bli med i energinettverket!

Vi ønsker å samarbeide med alle gode krefter som fremmer temaene energi, teknologi og bærekraft. Målet er å være en inkluderende og samlende arena. Dersom du har innspill til mulige samarbeid, må du ikke nøle med å kontakte oss.

×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft