Søker nye samarbeid på OTD Energy

Odfjell Technology
Odfjell Technology ser muligheter i energiomstillingen, og søker samarbeid med flere selskaper i leverandørindustrien.

– Vi vil vise mer åpenhet mot leverandørindustrien. Vi ønsker leverandørene velkommen på nye måter, forteller Elisabeth C. Haram, EVP i Odfjell Technology.

Hun trekker frem at Odfjell har 50 års kompetanse, og unik erfaring innen maritim kompetanse, engineering og design. Dette er styrker de drar veksel på og kan tilby andre i en tid for nysatsing. For eksempel har Odfjell utviklet verdens første DNV-godkjente design på flytende havvindmøller.

Les mer om Odfjell Technology

ET MARKED I ENDRING
Elisabeth C. Haram
Elisabeth C. Haram, EVP i Odfjell Technology.

Selskapet som tradisjonelt er kjent for å drive rederivirksomhet og oljeservice, har nå lagt en rekke nye satsingsområder inn i det børsnoterte selskapet Odfjell Technology Limited.

Gjennom Green Ventures ser Odfjell på muligheter for å være med inn i det grønne skiftet. Haram trekker frem grener som elektrifisering, vind, hydrogen samt kraftproduksjon som
geotermisk boring.

– Transformasjon er nå å gå inn på nye områder. Det gjelder nye verdikjeder, teknologier, leverandørsamarbeid og løsninger, sier Haram.

Odfjell har de siste årene identifisert nye satsingsområder i møte med et marked i endring.
– De store utfordringene nå er tilgang på energi, som kan løses med vind og andre former for energi, som igjen for eksempel vil forsterke behovet for økt tilgang på mineraler og metaller. Vi har sett inn på våre muligheter som bidragsyter innenfor flere av disse områdene, det kan være som rådgiver eller aktør.

FØRSTE GANG PÅ OTD ENERGY

I år er første gang Odfjell stiller med stand på OTD Energy.
– Vi ønsker å møte leverandørindustrien, med mål om å få opp samarbeid med for oss nye aktører og inngå nye leveranser som ikke nødvendigvis er typisk olje-relaterte. Fordi vi nå stiller som Odfjell Technology ser vi at OTD Energy blir en fruktbar arena for oss, der vi kan treffe industrien, komme i kontakt med ulike selskaper, store og små, med en plan om å nå felles mål.

Odfjell har også behov for ytterligere resurser, og Haram trekker frem utsiktene for å kunne rekruttere inn studenter og nye medarbeidere som en av motivasjonene for å være tilstede på messen.

– Odfjell er et viktig selskap for region Vestlandet og for Norge. Vi tar ansvaret for å være med å ta den transformasjonen Norge skal gjennom. Odfjell skal være et selskap Norge kan være stolt av, sier Haram.

 

Ønsker du å vite mer om dette? Bli med på OTD Energy 19. – 20.oktober 2022 i Bergen. Klikk her for å registrer deg som besøkende – helt gratis!
×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft