Foreløpig program OTD Energy 2022

Sammen med samarbeidspartnerne legges det opp til et omfattende seminarprogram på OTD Energy 2022. Temaene som blir presentert er petroleumsteknologi, offshore vind, karbonfangst, hydrogen/amoniakk og andre teknologier som vil prege energibransjen fremover. Oppdateringer vil publiseres fortløpende. Følg med!

Tirsdag 18. oktober 2022

18:00 - 22:00

OTD Energy åpningsarrangement

Lokasjon: Dovregubben hall, Grieghallen, Bergen

 

18:00 Dørene åpnes

Møteledere:

Ulf Rosenberg, Journalist

Daniel Flo, NORWEA

 

18:30 Offisiell åpning av OTD Energy 2022

Åpningstale fra Bergen kommune og Øygarden kommune.

Ordfører i Øygarden og Byrådsleder i Bergen

 

18:45 En verdensledende Norsk Energiindustri

Innledende foredrag fra Olje og energidepartementet.

 

19:05  Norsk leverandørindustri i omstilling, mulighetenes marked

Samtale mellom  Odfjell Technology og Statsråd

 

19:25 Panelsamtale

Odfjell Technology, Formue AS,  Equinor ASA,  Energy Innovation AS, Universitetet i Bergen, NORWEA

 

19:55 Mingling og uformelle samtaler

 

22:00 Slutt

Onsdag 19. oktober 2022

10:00 - 17:00

OTD Energy

Åpningstider for OTD Energy

Lokasjon: Hall A / Hall B

10:30 - 15:00

OTD Energy

Hovedprogrammet OTD Energy Main Stage

Lokasjon: Hall A

 

OTD ENERGY 2022 = Energiomstilling og «call to action»!

 

Det er politisk konsensus i Norge - og i Europa, om at det skal satses massivt på grønn omstilling. Klimautfordringer, energisikkerhet og energipris setter dagsorden.

 

OTD ENERGY 2022 vil dreie seg om HVA som skal til for å utvikle, finansiere, installere, drifte- og vedlikeholde lavkarbonløsninger og fornybare energiløsninger til havs, med særlig vekt på den storstilte havvindsatsingen vi så vidt har sett starten på både nasjonalt og internasjonalt!

 

Vi vil ikke bruke tid på spørsmål om HVORFOR. Det har vi lagt bak oss. OTD Energy vil fokusere på HVORDAN vi kan utvikle og omstille en verdensledende leverandørindustri også innen fornybar. Vi inviterer energiselskap og utviklere til å fortelle om HVA som skal til - hvilke TJENESTER og KOMPETANSE som kreves - både i et hjemmemarked og i et allerede stort eksportmarked.

 

10:30 Europeisk Energiomstilling - norske muligheter
v/ Representant fra Regjeringen, Norsk Industri, Representant fra EU kommisjonen.
Panelsamtale ledet av Bergen Næringsråd
v/ Innledere samt UiB, Formue AS og Fagbevegelse
 
11:45 Havvind - Tid for handling
Hvor stort er potensialet i Nordsjøen ?
Nye områder for havvind - hva må gjøres?
Norsk havvind - hvor skal strømmen sendes?
Panelsamtale

 

13:00 Sammen om kompetanseløftet
Utdanningsinstitusjonene presenterer relevant etter og videreutdanning
Erfaringer fra næringsPhD
Utdanningssamarbeid mellom universitet/høgskoler og næringsliv - suksesshistorier og utfordringer

 

14:15 TBA

10.00 - 17.00

OTD Energy

OTD Energy students

Lokasjon: Hall A

Student Lounge: Hall A

Students seminarer: Hall B

 

OTD Energy arrangerer egne studentarrangement og konferanse i samarbeid med energistudentene. I tillegg vil studentene ha en eget område i hall A hvor utstillere og besøkende er velkommen til å besøke.

10:30 - 13:00

OTD Energy

NPF BusinessHub

Lokasjon: Hall A
For sjette gang arrangerer vi B2B møtene hvor leverandørene møter innkjøpere fra energiselskapene og kontraktørene. Det har blitt gjennomført over 400 møter og dette er en effektiv inngang for utstillere som vil levere sine produkter og tjenester.

Selskapene som er tilgjengelige for møter på BusinessHub er Equinor, Odfjell Technology, CCB, Aibel og FRAMO.

Alle utstillere har mottatt informasjon om møtebooking.

 

10.00 - 16.00

OTD Energy

Equinor Offshore Wind HUB

Lokasjon: Hall A
Mer informasjon kommer

18:30 - 23:00

Energyshow

EnergyShowLokasjon: Grieghallen
Billetter: TBA

 

Utstillere og deres inviterte kunder, sponsorer og andre inviterte får tilgang til kveldskonserten med påfølgende middag og mingling

 

Konserten og prisutdelingene gjennomføres med over 2000 gjester i Dovregubbens Hall i Grieghallen, før kvelden avsluttes med mat, drikke, underholdning og mingling i Foaye, Peer Gynt Salen samt Mingleområder i 2 etasje i Grieghallen..

 

Energyshow program

17:30 : Transport til Bergen sentrum

18:30 : Dørene åpnes i Grieghallen

19:00 : The Energyshow

20:30 : The Energy Gathering

 

Torsdag 20 oktober 2022

10.00 - 16.00

OTD Energy

Åpningstider for energimessen

Lokasjon: Hall A / Hall B

10:00 - 15.00

OTD Energy

Equinor Offshore Wind HUB

Lokasjon: Hall A

Mer informasjon kommer

10:30 - 15:00

OTD Energy

Hovedprogrammet OTD Energy Main Stage

Lokasjon: Hall A

 

10:30 Markedet for havvind, nasjonalt og internasjonalt
v/Equinor, NORWEP,  Bransjeorganisasjoner, leverandørbedrifter med flere

 

11:45 Hydrogen og ammoniakk til havs - produksjon og bruk
Internasjonal status for hydrogen og ammoniakkproduksjon til havs
Hva trengs av teknologiutvikling?
Forretningsmuligheter

 

Panelsamtale
Norske muligheter i ny industri, nasjonalt og internasjonalt

 

13:00 Supplierday  TBA

10.00 - 14.30

OTD Energy

NPF BusinessHub

Lokasjon: Hall A
For sjette gang arrangerer vi B2B møtene hvor leverandørene møter innkjøpere fra energiselskapene og kontraktørene. Det har blitt gjennomført over 400 møter og dette er en effektiv inngang for utstillere som vil levere sine produkter og tjenester.

 

Selskapene som er tilgjengelige for møter på BusinessHub er Equinor, Odfjell Technology, CCB, Aibel og FRAMO.

 

Alle utstillere har mottatt informasjon om møtebooking.

10.00 - 14.30

OTD Energy

OTD STUDENTS

Lokasjon: Hall A

Student Lounge: Hall A

Students seminarer: Hall B

×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft