OTD skifter navn til OTD Energy

– Navnebyttet fra OTD til OTD Energy er i tråd med utviklingen vi ser i samfunnet og er et mer samlende begrep for hva og hvem vi skal være, sier messegeneral Torbjørn Olufsen i OTD Energy. 

Må jobbe sammen
Norsk olje- og gassindustri er verdensledende på ny teknologi og produserer langt renere enn andre land. Rundt 80 prosent av verdens industrielle energi kommer fra fossile energikilder i dag. Samtidig er det en betydelig politisk vilje og initiativ til å erstatte fossile energikilder med bærekraftige, fornybare og grønne løsninger. Teknologi og innovasjon vil spille en sentral rolle i overgangen, og her ønsker OTD Energy å være en viktig kanal. 

– Vi ønsker å forsterke denne trenden. Industrien jobber raskere, billigere og tryggere enn for 15 år siden. Hele næringen er tjent med å redusere risiko og drive bærekraftig utvikling for å nå Paris-målene. Men det er mange ulike veier for å nå disse målene, og da trenger vi arenaer for å møtes og dele kompetanse, forteller Olufsen. 

Statsminister Erna Solberg besøker OTD Energy i 2019.

Symbiose
Navnebyttet til OTD er i tråd med hva flere operatørselskaper har gjort de siste årene. Selv om mange har gått fra å være «olje-» til «energiselskaper», utgjør likevel olje- og gass i mange tilfeller hoveddelen av virksomheten. Olufsen mener denne utviklingen på mange måter tydeliggjør energimiksen i verden.  

– Fossil energi er og kommer til å være viktig i årene som kommer. Samtidig er det krav om nullutslipp innen 2030. Skal vi klare det, må vi drive med teknologiutvikling. Ser man på kravene som muligheter i stedet for innsnevring, blir arenaer som OTD Energy utrolig viktig. Vi må få frem helhetsperspektivet i energi-begrepet og få frem markedsmulighetene industrien kan tilby. 

Har det som skal til
Helt siden messen så dagens lys for første gang i 1999, har målet vært å dele kunnskap, etablere nye samarbeid og gjøre business. Selv om messen endrer navn, vil ikke hovedbudskapet endres: å være et sted hvor selskapene gjør business. Det ligger store forretningsmuligheter i årets temaer: energi, teknologi og bærekraft.

– Vi må ha business for å drive utvikling. Har man det på plass, kan man skape endring, framdrift og engasjement. Forretningsdelen er drivkraften bak OTD Energy. Vi ønsker å legge til rette for business for alle aktører. Samtidig håper vi å tilføre messen og næringen noen nye tanker, sier en engasjert Olufsen og fortsetter:

– Norsk olje- og gassindustri har både kompetansen, midlene og driven til å bli grønnere og mer bærekraftig. OTD Energy ønsker å være en pådriver for å komme i mål. 

×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft