Nyhet! OTD Energy lanserer GreenHub

OTD Energy lanserer møtekonseptet GreenHub for messen i Stavanger 2021.

GreenHub arrangeres med flere store samarbeidsorganisasjoner. Samarbeidspartnerne vil bli annonsert når det endelige programmet for GreenHub er ferdigutviklet.

Eksplosiv etterspørselsvekst

Det vil være en eksplosiv vekst i etterspørselen etter grønne og bærekraftige løsninger. Etterspørsel vil komme som et resultat av politisk press, forbrukerpress og mer selvbevisste aktører i markedet. De store aktørene må vurdere karbonavtrykket i sin verdikjede og rapportere på dette i fremtiden. For å være en attraktiv aktør i markedet må selskapene finne bærekraftige løsninger på alle sine forretningsområder.

På tvers and industrier vil det være behov for nye løsninger og disse løsningene kommer historisk sett fra innovative private leverandører.

Kvalifikasjonsrunde

På GreenHub-møtene får leverandørene mulighet til å presentere sine løsninger for de store aktørene i industrien. Leverandørene må kvalifisere og presentere sine løsninger før de blir akseptert som møtedeltaker.

GreenHub tar utgangspunkt i Dossiers pyramide for forretningsmuligheter i energiskiftet.

Bygger på BusinessHub

GreenHub bygger på OTD Energys populære business-to-business møter mellom leverandørene og energiselskapene. Over de siste fem årene har det årlig blitt gjennomført rundt 400 møter over to messedager.

 

Reserver din stand på OTD Energy i dag!

×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft