OTD Energy lanserer covid-19 garanti

Tydelige signaler
Signalene fra myndighetene er tydelige på at vi vil være tilbake til en normalsituasjon innen oktober 2021. Vi forstår imidlertid at utstillere kan være bekymret for at covid-19 vil gjøre det umulig å avholde messer. Vi har derfor etablert en covid-19 garanti. 

100% refusjon
Det betyr at dersom OTD Energy blir avlyst, vil utstillerne få tilbakebetalt 100% av standsavgiften. OTD Energy vil bli avlyst dersom covid-19 situasjonen tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre en fullverdig god messe for utstillerne og besøkende.

Har du spørsmål om covid-19 garantien eller ønsker å komme i dialog med oss? Du finner telefonnummer og e-post her.

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft