– Norske leverandører ligger 20 år bak

OffshoreWind

Flere tusen milliarder skal investeres innen havvind de neste årene. Skal norske leverandører ta en del av kaken, må de overføre kompetanse og omstille seg fort.

– Vi har et gigantisk marked som ligger rett utenfor stuedøren vår. Det vil være uklokt å ikke ta noen posisjoner her, sier Harald Dirdal.

Harald Dirdal
Harald Dirdal, ansvarlig for presse, media og forretningsutvikling i Norseman Wind.

Les mer om Norseman Wind

Nøkkelfaktorer

Han er ansvarlig for presse, media og forretningsutvikling i Norseman Wind. Det er et konsortium bestående av ti selskaper som alle har et klart mål og strategi om å ta markedsandeler i havvind internasjonalt. EnBW og Norgesgruppen skal bygge, eie og drifte. Aker Solutions, Hitachi ABB og NOV er hovedleverandørene i utbyggingsfasen. Energy Innovation, Caera, OSM og Seafront Logistics skal stå for tjenester i driftsfasen, og Greenstat har ansvar for å utvikle hydrogenløsninger. Det er med andre ord en rekke solide og ambisiøse selskaper som har alliert seg i Norseman Wind. Nå sikter de seg inn mot Sørlige Nordsjø II, som de mener kan bygges ut helt uten subsidier. Dirdal trekker fram to nøkkelpunkter for å klare akkurat det:

– Tildelingen må gå fort, slik at man kommer i gang før 2030. Det andre er at regjeringen ikke gjør noe som er til hinder for å utvikle et hybridnett i Sørlige Nordsjø II. Dette er en forutsetning for å kunne bygge ut helt uten subsidier. Da kan disse midlene for eksempel gå til Utsira Nord, som også er et viktig område for Norge, forklarer Dirdal.

 

Fra skreddersøm til standardiserte løsninger
Frank Emil Moen
Frank Emil Moen, kommunikasjonssjef i Norwegian Offshore Wind Cluster og daglig leder i Energy Innovation.

På lik linje som Frank Emil Moen, kommunikasjonssjef i Norwegian Offshore Wind Cluster og daglig leder i Energy Innovation, mener også Dirdal at det ligger store muligheter for norske leverandører innen havvind.

Les også: Her skal det investeres flere tusen milliarder de neste årene

– Norske leverandører er utrolig flinke, men de ligger 20 år bak resten av Europa når det kommer til offshore-vind. Dette gapet må tettes for å bli konkurransedyktige i et internasjonalt marked. Leverandørindustrien må være i stand til å konkurrere, noe de ikke har lykkes med i dag – med unntak av noen enkeltaktører, sier han og kommer med et konkret eksempel:

– I Norsk olje- og gassindustri er det mye skreddersydde løsninger i prosjektene. Det er helt motsatt for offshore-vind. Der er det helt andre standarder, ofte masseprodusert. Da må vi prøve å skape en arena slik at norske leverandører får posisjonert seg internasjonalt. Størrelsen på Sørlige Nordsjø II-prosjektet gjør dette mulig, fortsetter Dirdal.

 

OTD Energy med sentral rolle

For å få fram alle mulighetene som ligger for norske leverandører, mener Dirdal at OTD Energy spiller en helt sentral rolle. Han lovpriser Norges største årlige energimesse som arena for å treffe aktører, utvikle relasjoner og diskutere både muligheter og utfordringer bransjen står overfor.

– Vi må løfte fram alle de mulighetene som ligger her, og det er OTD Energy i stor grad med på å gjøre. Det er helt sentralt for at vi kan gjøre offshore-vind til en ny suksesshistorie for næringen, avslutter han.

 

Husk at det er gratis å besøke OTD EnergyRegistrer deg og bli med på Norges største årlige energimesse i Stavanger 20.-21.oktober 2021.
×