-Kunnskap dobles når den deles

BusinessHub
Norsk Petroleumsforening (NPF) utvider samarbeidet med OTD Energy og arrangerer NPF BusinessHub for andre år på rad. Behovet for kunnskapsdeling og gode møteplasser er betydelig.

– Det skjer mye i næringen for tiden, og det er store muligheter for norske leverandører i årene som kommer. NPF BusinessHub er en gyllen sjanse til å finne ut hva større kontraktører og operatører trenger av leveranser og tjenester i fremtiden, sier Irene Ovlien Snellingen, kommunikasjonsansvarlig og prosjektleder i NPF.

Les mer om Norsk Petroleumsforening (NPF)

Stort behov

Irene Snellingen
Irene Ovlien Snellingen, kommunikasjonsansvarlig og prosjektleder i NPF

For 50 år siden, nærmere bestemt 1972, så Norsk Petroleumsforening dagens lys for første gang. Foreningen ble startet på grunn av et stort behov for å dele informasjon og kunnskap på tvers av olje- og gassnæringen i Norge. I en tid med omstilling og nye forretningsområder, har ikke dette behovet blitt mindre med årene. Snarere tvert imot.

– Vårt fokus er og har hele tiden vært å hjelpe bransjen med å dele kunnskap, skape nettverk og finne samarbeidsområder på tvers av næringen. NPF sine konferanser og møter har gjennom de siste 50 årene bidratt til utvikling og samarbeid. Kunnskap dobles når den deles, sier Snellingen.

Når OTD Energy går av stabelen i Bergen 19. – 20. oktober, skal Snellingen og kollegene i NPF gjøre nettopp det de kan best. Nemlig bidra til kunnskapsdeling og dialog på møteplassen NPF BusinessHub.

Møt operatører og kontraktører

BusinessHub har i en årrekke vært et populært tilbud på Norges største årlige energimesse. Der får utstillerne muligheten til å sette seg ned med nøkkelpersonell fra både operatører og kontraktører. Tanken er å korte ned avstanden mellom de ulike aktørene og legge til rette for dialog med selskaper utstillerne vanligvis sliter med å få kontakt med.

– NPF har stått for en betydelig kunnskapstilførsel til industrien gjennom årene. Vi er overbevist om at samarbeidet er med på å bygge opp OTD Energy som en viktig nettverksarena med stor betydning for videre utvikling av industrien, sier messegeneral Torbjørn Olufsen.

De siste årene er det flere eksempler hvor NPF BusinessHub vært det første møtet mellom selskapene og som senere har utviklet seg i form av avtaler og noen ganger store kontrakter.

– Alt kan ikke gjøres via digitale møter, mail og telefonsamtaler. Jeg er helt overbevist om at vi trenger fysiske møteplasser som dette. Behovet for informasjon og dialog øker bare med årene, sier Snellingen.

Slik booker du møter

Møtene blir avtalt på forhånd gjennom et eget påmeldingsskjema for B2B-møter. Det vil komme en link med innloggingsinformasjon fra NPF i forkant av messestart.

  • Velg fra en liste hvilke selskaper og personer du ønsker å møte.
  • Innkjøperne velger ut relevante forespørsler.
  • Du vil få en liste med de møtene som er satt opp.
  • Møtene finner sted på NPF BusinessHub i hall B.

Det er flere eksempler gjennom historien hvor NPF BusinessHub har vært det første møtet mellom selskapene og som senere har utviklet seg i form av avtaler og noen ganger store kontrakter. Det har også blitt inngått kontrakter under møtene.

 

Ønsker du delta på NPF BusinessHub? Bli med som utstiller på OTD Energy 19. – 20.oktober 2022 i Bergen. 
×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft