Her skal det investeres flere tusen milliarder de neste årene

– Den petromaritime leverandørkjeden har blitt en stor eksportnæring, og nå får vi samme mulighet innenfor havvind. Her har norske leverandører et stort fortrinn gjennom kompetansen vår offshore. Mulighetene er enorme, og vi er kun i startgropen.

Nye utbygginger på sokkelen

Frank Emil Moen
Frank Emil Moen, kommunikasjonssjef i Norwegian Offshore Wind Cluster og daglig leder i Energy Innovation.

Det sier Frank Emil Moen, kommunikasjonssjef i Norwegian Offshore Wind Cluster og daglig leder i Energy Innovation. Han og kollegene i klyngen har som mål å skape en verdensledende leverandørkjede innenfor flytende vind. De jobber knallhardt med å posisjonere sine medlemsbedrifter og bruke deres kompetanse inn i det raskt voksende markedet.

– Vi må få et norsk hjemmemarked for havvind. Når det nå kommer to utbygginger på norsk sokkel, er vi opptatt av at dette skal gi muligheter til så mange aktører som mulig. Ikke at én leverandør får hele jobben.

Det er ikke bare Moen som spår store muligheter for norske bedrifter. Da olje- og energiminister Tina Bru i fjor annonserte at Norge åpnet to områder for havvind på norsk sokkel (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II), sa hun følgende:

– Nå skriver vi et nytt kapittel i norsk energihistorie, uttalte ministeren til Regjeringen sine nettsider.

Les også: Forretningsmuligheter i offshore vind på OTD Energy

Må på ballen fort

Ifølge Moen må det satses massivt og fort. Bare de neste ti årene skal satsingen på nye energikilder mangedobles. Da må norske myndigheter være på ballen for å tilrettelegge for leverandørene og bygge den kompetansen som trengs. Hvis ikke, kommer AS Norge til å tape store inntekter.

– Skal vi klare denne omstillingen og utnytte de konkurransefortrinnene vi har, må vi legge til rette for møteplasser der vi deler informasjon og kunnskap med hverandre. Da blir messer og konferanser som OTD Energy sentrale. Der kan vi sikre at aktørene kommer i kontakt med hverandre og får snakket med myndigheter slik at utviklingen går så smertefritt og fort som mulig, sier Moen.

Kommunikasjonssjefen ser frem til å ta del i OTD Energy sin nye energisatsing. I år settes det av plass til over 100 bedrifter i en dedikert fornybarhall. Gjennom standplass, seminarer og én-til-én-møter, skal det legges til rette for at bedriftene, mange med bakgrunn innen olje og gass, gjør nettopp det Moen ønsker. Nemlig å snakke sammen og finne nye forretningsmuligheter innen fornybar energi.

– Dette er en god anledning til å hjelpe medlemmene våre og skape interessante møteplasser, dialoger og samtidig utfordre politikere til å diskutere problemstillingene.

Les også: Tidenes største fornybarsamling

Store investeringer

Det er ikke snakk om småbeløp når man ser hvor mye som skal investeres innen havvind de neste årene. EU, utenom UK og Norge, skal øke produksjonen fra 12 til 60 gigawatt innen 2030. Frem mot 2050 skal produksjonen være 300 gigawatt. Det betyr at det kommer utbygginger for nærmere 800 milliarder euro frem mot 2050. I tillegg kommer det 200 milliarder ekstra innen drift og vedlikehold.

– Legger du til UK og land som ikke er med i EU, så snakkes det om 450 gigawatt innen 2050. Med andre ord øker investeringene enda mer. Hele 1.200 milliarder euro skal investeres innen 2050. Bare innen drift og vedlikehold ligger tallene på 300 milliarder euro.

– Dyktiggjøring av norske leverandører for et globalt marked er det viktigste av alt. Dersom det ikke skjer, kommer andre land og aktører på banen, avslutter Moen.

 

Vil du være med på tidenes største fornybarsamling på norsk jord? Les mer om OTD Energy her!

×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft