Fremtidens miljøvennlige ventilstyring

Hybrid-aktuatorene til SPEO Products gir høy kraft med nesten ingen strøm.

Et tradisjonelt hydraulisk anlegg inneholder flere kubikk med hydraulikkolje og trekker store mengder strøm. Det er ikke uvanlig at HPU-anlegg forbruker 500 til 600 megawattimer per år.

Når en kaffekopp er nok

Bernt Eriksen
Bernt Eriksen, administrerende direktør for
SPEO Products.

Hybrid-aktuatorene som selskapet har utviklet, trenger akkurat nok hydraulikkolje til å fylle en kaffekopp. Og kun den mengden strøm som driver tre lyspærer. Besparelsen kan direkte konverteres i reduserte CO2-utslipp, siden de fleste plattformer genererer strøm fra naturgass eller diesel.

– SPEOs løsning klarer seg uten mye teknisk utstyr og hyppig vedlikehold. Sikkerheten og oppetiden blir samtidig like god eller bedre, sier Bernt Eriksen, administrerende direktør for SPEO Products.

Teknologiselskapet ble stiftet tidlig i 2016 nettopp for å utvikle en mer miljøvennlig og energibesparende måte å styre ventiler på.

– Hydraulisk og pneumatisk aktuator-teknologi ble utviklet på slutten av 1930-tallet. Selv om teknologien har blitt kontinuerlig forbedret, har den hatt sine begrensninger. Spesielt med hensyn til miljøvennlighet, energieffektivitet og vedlikeholdsbehov, forteller Eriksen.

Les mer om SPEO Products

Mer enn offshore-bransjen

De nye aktuatorene blir utviklet som del av et FoU-prosjekt skreddersydd for olje- og gassektoren: For å operere brønnventiler. Pilotprosjektet Electric Hybrid Control System er finansiert av Innovasjon Norge, SPEO Products, tre kundebedrifter og en partnerbedrift.

– I fremtiden ser vi bruksområder innen kraftindustrien, havbruk, maritime næringer, subsea og den fornybare energibransjen. Der det er behov for å operere ventiler, men med dårlig tilgang til strøm, vil teknologien være høyaktuell, sier Eriksen.

Livsløpet på deres hybrid-aktuatorer er 20 til 30 år. Dette gir en ekstra fordel på ubemannede offshorerigger langt fra land.

– Siden enhetene våre er hermetisk lukket, skal det heller ikke kunne oppstå lekkasjer, sier Eriksen.

Optimaliserer med maskinlæring

SPEO Products ser nå på mulighetene for å videreutvikle effektive kontrollsystemer som bruker maskinlæring for å optimalisere drift- og vedlikehold av aktuator-systemene.

– Pilotprosjektet pågår til rundt nyttårstider. Parallelt utvikler vi kontrollsystemer, det vil si programvaren, som anvender informasjon fra aktuatorene. Denne informasjonen vi gi oss og kundene bedre oversikt og kontroll, sier Eriksen.

Han synes det er bra at OTD har utviklet seg til å bli en energimesse. Det åpner opp for deltakere fra flere bransjer. Og det åpner opp for enda rikere nettverksbygging.

– Vi er en bredt sammensatt gjeng i SPEO Products, og tror at vår kompetanse og erfaring på kontrollsystemer og automasjon kan være med på å gjøre enda flere bransjer mer miljøvennlige og bærekraftige. De mest aktuelle nye kundene våre er fra markeder som vi ikke allerede kjenner til. Så vi håper å treffe mer enn gamle kjente fra oljebransjen på OTD, sier direktøren.

Ønsker du å sikre din posisjon i fremtidens energimarked? Reservere din stand her og bli en del av Norges viktigste møteplass i 2021!

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft