Energi Hovedstaden Stavanger og OTD Energy presenterer: Framtidens arbeidsplasser

– en ny arena for å lære om disse og møte aktørene i Hall D.

Vi står foran en stor omstilling av industrien, nye verdikjeder og muligheter og arbeidsplasser. At energisektoren blir større og mer mangfoldig, er en av realitetene i dette.

Sør-Vestlandet er kanskje Norges mest diversifiserte energiproduserende landsdel, og har også arbeidsliv som er tett knyttet til hele spekteret i energisektoren.

En rekke initiativ, ofte med utspring fra petroleumsteknologi er i ferd med å komme i gang Norge, og de kan skape nye arbeidsplasser framover.

Energi Hovedstaden Stavanger og OTD Energy ønsker, med initiativet Framtidens arbeidsplasser i Hall D, å bidra til å hjelpe og synliggjøre de nye verdikjedene ved å bidra til at selskapene får vist seg fram og dele kunnskap og muligheter for en bærekraftig fremtid i industrien.

Trykk for å se hallkart.

Onsdag 20. oktober

Hovedscene Hall D – plenum

Grønne Elektriske verdikjeder – Hvor er vi med dette arbeidet

 • Hans Petter Bøe Rebo, Bransjesjef Norsk Industri
 • Tyri Stugu, Seniorrådgiver Næringspolitikk, NHO
 • Beyonder, Norges fremste Batteriinitiativ som nå bygger sitt FOU senter og testproduksjonslinje
  på Forus

Sesjon 1 – kl. 11.00-12.45

Scene 1

Autonome Teknologier

 • TAC /YAGO – 10+10 min – infrastruktur og økosystem 
 • KVS Technologies
 • Gunnar Hilsen, Leder forretningsutvikling, Oceaneering, 
 • Cecile Drange, Direktør, Nordic Unmanned, 
 • Helge Sverre Eide, Forretningsutvikler, Blue Logic, 
 • Linn Terese Marken, Daglig Leder, Mobility Forus, 
 • Steinar Norman Bjung, Grunder og daglig Leder, eHang Scandinavia, 

Scene 2

Spillvarme er energi på avveier – hvordan kan vi ta denne energien i bruk 

 • Shrimp Vision  – oppdrett av scampi – RAS teknologi  
 • Happy Prawns – oppdrett av reker – biologisk rensing
 • Nortuna – Landbasert oppdrett av Tunfisk
 • Norwegian Lobster Farm– Hummeroppdrett – med lokasjon for første anlegg basert på spillvarme.

Scene 3

 Hydrogen/Ammoniakk de nye energibærerne som kommer
Oppfølging av initiativ som er på plass i regionen 

 • GreenH2 – modnet fram med lokasjon på Fiskå som er ferdig regulert og prosjekt flere steder i landet.
 • Westgass – har sikret tomt til reformer og fyllestasjon i Vagle Industripark – landbasert transport – Jarle Molstad, Direktør
 • Hydrogen Solutions – Har sikret seg tomt i Egersund og tildelt Pilot E støtte fra Forskningsrådet – Tor Henrik Hagen, Daglig Leder
 • Horisont Energi – I gang med prosjekt/prosjektering av anlegg i Finnmark for produksjon av ammoniakk
 • Gen2Energy – H2 Ammoniakk anlegg under planlegging flere steder i landet, blant annet
  på Jelsa
 • Innova /Teledyne som utvikler en HY2 drevet subsea løsning – Alf-Kristian Aadland, Adm Direktør
 • Agri-e Grønn Hydrogenproduksjon, Egil Vigdel Grunder i Agri-e

Scene 4 – sesjon 1 og 2

Offshore Wind

11.00 Research Activities and Projects related to Offshore Wind Turbine Concepts and Engineering Software Development at University of Stavanger – Prof. Muk Chen Ong, UiS
11.15 Large Offshore Wind Turbines (LOWT): Structural design accounting for non-neutral wind conditions – Assoc. Prof. Charlotte Obhrai, UiS
11.30 Offshore Wind Concession Process – Assoc. Prof. Ignacio Herrera Anchustegui, UiB
11.45 Q&A
12.00 Break
12.15 Wind Resources in the North Sea – PhD candidate Ida Marie Solbrekke, UiB
12.30 Digital twins for design, condition monitoring and improved maintenance of wind turbine drivetrains – Prof. Yihan Xing, UiS
12.45 SFI Smart Ocean: Sustainable operation and fact-based ocean management – Prof. Geir Anton Johansen, UiB
13.00 Q&A
13.15 Break
13.30 Dynamic analysis of two-rotor wind turbine on spar-type floating platform. Omar El Beshbichi (PhD), UiS
13.45 Offshore Wind to oil and gas: Legal aspects -Assoc. Prof. Ignacio Herrera Anchustegui, UiB
14.00 Q&A
14.30 Student Pitches: 10-minute duration each

 1. UiB – Hannah Elizabeth Petrie (PhD): An integrated geological characterization of marine ground conditions for offshore wind foundations in the North Sea
 2. UiS Chern Fong Lee (PhD): Extreme response analysis of a floating vertical axis wind turbine based on the modified environmental contour method
 3. UiB – Ida Marie Solbrekke (PhD): Wind Resources in the North Sea
 4. UiS Anja Schnepf (PhD): Suspended inter-array power cable configurations between two spar floating offshore wind turbines.
 5. UiS – Anuraj Karuvathil and Laksri Jayathilake (MSc): Development of a Load-Response Model for Rapid and Robust Predictions of Internal Responses in Wind Turbine Drivetrains
 6. UiS –Hammad Munir and Christodoulos Tryfonidis (MSc): Global Analysis of 1) floating offshore wind turbines with shared mooring system; 2) A semi-submersible wind turbine with combined flap-typed and point absorber-type wave energy converters

Sesjon 2 – kl. 13.15-15.00

Scene 4

Hvilke Internasjonale muligheter finnes i olje og gass sektoren

Leveranser til olje og gass prosjekter vil fortsatt være det dominerende markedet for de fleste av aktørene i den norske leverandørindustrien.
Norwep vil her gi en oppdatering om hvordan markedsutsiktene ser ut framover 2022-2025 i form av internasjonale olje og gass prosjekter.

 • Oddmar Johannesen, Direktør NORWEP

Decom og P&A marked med et skråblikk på internasjonale muligheter Decommissioning marked med fokus på plugging og fjerning av brønner har i mange å vært

flagget som et stort marked, men faktum er at dette aldri har blitt det helt store.

UK har vært norsk industri sitt nærområde, men mye tyder på at andre områder faktisk kan komme raskere opp. Norsk teknologi kan ha et fortrinn, og spørsmål er: «Hva gjør vi og hvordan posisjonerer vi oss»

 • Bjørn Kahrs, Direktør NORWEP

Sesjon 2 – kl. 13.15-15.00

Scene 2

Fremtidens arbeidsplasser i en Norsk Havvind industri

 • Norseman Wind/EnBW: «Sørlige Nordsjø – hvordan åpne Nordsjøens havvindmarkeder for norsk
  leverandørindustri»
 • Aker Solutions: «Strategi mot 2030 – veien mot grønn omstilling»
 • NOV: «Innovative løsninger i energiovergangen – en reise fra olje&gass til morgendagens løsninger»
 • GCE Blue Maritime: “New Blue Deal”
 • GCE Node: «Fremtidens Havvind – Agder leverandørindustris satsing på havvind»

Fokus vil være på følgende:

 • Hvordan sikrer vi at Sørlige Nordsjø blir en viktig del av Leverandørindustriens ekspansjonsstrategi inn
  i det enorme havvindmarkedet i Europa.
 • Gitt vi lykkes med strategien, hva medfører dette av verdiskaping og arbeidsplasser direkte og indirekte
  i deres virksomhet.

Torsdag 21. oktober

Sesjon 3 – kl. 10.00-11.45

Scene 1

Svalbard på vei mot 0 utslipp

Nye løsninger og ny teknologi blir tatt i bruk for å muliggjøre at Norges eneste kullkraftverk kan stenges.
Store Norske har tatt på seg en viktig samfunnsutvikler rolle i dette prosjektet og vil innlede med å fortelle
Hvordan de planlegger å nå målet.

 • Anders Tørud, Prosjektleder, Energi i Nord
 • Guttorm Nygård, Leder energi, Store Norske Svalbard
 • Aksel Kverneland, Daglig leder Kverneland Energi
 • Wärtsila
 • Steinar Haga, Daglig Leder Crust Harvest

Scene 2

Status nye elektriske verdikjeder i Rogaland 

 • Ketil Barkved, Daglig leder, New Kaupang
 • North Sea Energy Park
 • Pål Undheim Daglig Leder, Weatherlands
 • Kalberg
 • Sviland
 • Terje Jørgensen Jr Egersund

Scene 3 – sesjon 3 og 4

Science meets industry – Offshore Wind

10.00 NORSOK Z-008 Practices for Offshore Wind Assets – Assoc. Prof. Idriss El-Thalji, UiS
10.15 CFIC – ISQ Crane Free Installation Concept for Offshore Wind – Torleif Lothe, NORCE
10.30 Operation Maintenance – Post Doc Etienne Cheynet, UiB
10.45 Q&A
11.00 Break
11.15 Student Pitches: 10-minute duration each:

 1. UiS – Amin Elmenshawy (MSc): Azure Machine Learning and SCADA Data for Failure Detection and Prediction Purposes: A case of Wind Turbine Generator
 2. UiB – Hannah Elizabeth Petrie: An integrated geological characterization of marine ground conditions for offshore wind foundations in the North Sea
 3. UiS -Sharath Chandra Joghee (MSc): Mixed Reality Applications for Safety Trainings in Wind Energy Sector: A Case Study
 4. UiS – Nicolo Daniotti (PhD)– Wind field measurement
 5. UiS – Klaudia Tolstow (MSc): A Maintenance Philosophy for an Unmanned Platform: A case Study for an Offshore Wind Substation
 6. UiB – Mauro Ghiradelli (PhD) Development of a multi-rotor based system to measure small scale turbulence in offshore wind-farms

12.15 Break
12.45 Design Basis and Operational Analysis for Offshore Wind- Torleif Lothe, NORCE
13.00 Installation, Repair and Maintenance of Offshore Wind Turbines – Assoc. Prof. Lin Li, UiS
13.15 Q&A
13.30 End of program

Scene 4 

Jobbskaping. Solbransjen som mulighet for fremtidens grønne arbeidsplasser

Jobbskaping. Solbransjen som mulighet for fremtidens grønne arbeidsplasser.
Hvordan kan leverandørindustrien se muligheter?
Hvor i verdikjeden for sol finnes mulighetene?
12:00 Velkommen og intro til solbransjen med overblikk, arbeidsplasser og litt tall,
analyser, viser verdikjeder/kompetansebehov solbransjen Trine Kopstad
Berentsen, Leder Solenergiklyngen
12:15 Internasjonalt fokus/Flytende sol Øyvind Vesterdal, Norsk Solar Adm
Direktør
12:30 Bygg og smarte løsninger Integrate Renewables, Thomas Flinskau, Daglig
leder
12:45 Oppdrett og sol Kverneland Energi, Aksel Kverneland, Adm Direktør
13:00 Avinor går for sol Stavanger Lufthavn, Ingvald Erga, Fagansvarlig ytre miljø,
Avinor Stavanger Lufthavn
13:15 Om sol i Grønne elektriske verdikjeden NHO, Tone Grindland (TBC)
13:30 Takk for i dag! Trine Kopstad Berentsen, Leder Solenergiklyngen

Hall D

Equinor Supplier Day (live stream)

×