Flere satser på fornybar

De oppsiktsvekkende tallene kommer frem i en ny undersøkelse for Stavanger regionen, utført av Næringsforeningen i Stavanger og Universitet i Stavanger.

Hovedfunnene viser at 69,5 prosent av bedriftene vil foreta en nysatsing i løpet av den neste treårsperioden. Av disse vil hele 45,9 prosent rette denne mot fornybar energi.

– Utgangspunktet er at vi må skape tusenvis av nye arbeidsplasser i Stavanger-regionen. Både etablert næringsliv og nye bedrifter må tenke nytt. Hovedspørsmålene er hva skal vi leve av framover, hva som er våre konkurransefortrinn og våre beste forutsetninger for å lykkes? sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge på foreningens nettsider.

Les hele saken på Næringsforeningens nettsider.

×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft