Flere satser på fornybar

Syv av ti selskaper i Stavanger-regioen vil satse nytt innen de neste tre årene og halvparten av disse vil satse mot fornybar, viser en ny undersøkelse.

De oppsiktsvekkende tallene kommer frem i en ny undersøkelse for Stavanger regionen, utført av Næringsforeningen i Stavanger og Universitet i Stavanger.

Hovedfunnene viser at 69,5 prosent av bedriftene vil foreta en nysatsing i løpet av den neste treårsperioden. Av disse vil hele 45,9 prosent rette denne mot fornybar energi.

– Utgangspunktet er at vi må skape tusenvis av nye arbeidsplasser i Stavanger-regionen. Både etablert næringsliv og nye bedrifter må tenke nytt. Hovedspørsmålene er hva skal vi leve av framover, hva som er våre konkurransefortrinn og våre beste forutsetninger for å lykkes? sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge på foreningens nettsider.

Les hele saken på Næringsforeningens nettsider.

DEL SAKEN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft