Text-oppdatert

EnergyHub - nettverkssamling for energibransjen

OTD Energy og NPF Bergen inviterer utstillere på OTD Energy, NPF medlemmer, samarbeidspartnere og studenter til nettverkssamling på Hotel Norge i Bergen sentrum, torsdag 18. august 2022.

Samlingen starter kl. 18.30 med topp foredrag om status for den norske petroleumsbransjen i dag og hvilke muligheter som ligger i omstillingen til fornybare energikilder med fokus på offshore vind, ccs, hydrogen og dekarbonisering. Målet med kvelden er å få en oversikt over forretningsmuligheter i energiutvikling på norsk sokkel og knytte nye forretningsforbindelser. Vi har derfor lagt opp til en nettverkssamling etter det faglige programmet. NPF, OTD Energy og Ocean24 ønsker velkommen til den første EnergyHub.

Se deltakerlisten her

Program

18.30 – 18.35

Velkommen

EnergyHub
Leder i NPF Bergen ønsker velkommen til EnergyHub på vegne av OTD Energy, NPF Bergen og Ocean24.

Cecilie Sælen
Daglig leder
CCB Subsea

18.35 – 18.50

Petroleumsmarkedet

Ny supersyklus i olje
Det spås en ny supersyklus i oljenbransjen og verden er nå er inne i tidenes olje- og gassboom. Men hva skyldes denne boomen og hvor lenge kan den vare? En av Norges mest anerkjente oljeanalytikere deler sine tanker om den norske oljebransjen og hvorfor oljen spiller en viktige rolle i det fremtidige energimarkedet.

Trond Omdal  
Senior Portfolio Manager
Pensum Asset Management

18.50 – 19.05

Offshore vind, CCS, hydrogen og dekarbonisering

Milliardinvesteringer i dag – når kommer inntektene?
Willhelmsen New Energy har posisjonert seg agressivt i markedet med milliardinvesteringer og store oppkjøp i selskaper som NorSea, Edda Wind, Topeka, Reach Subsea m.m. Dette gjør at selskapet er representert innenfor et bredt utvalg av tradisjonell petroleumsutvikling, hydrogen, CCS og offshore vind. Selskapet har uttalt at de vil være en aktiv aktør innen dekarbonisering. Hvordan ser markedet innen de forybare segmentene ut de neste årene og hvor fort vil utbyggingen av markedet komme – er markedet allerede her?

Espen Gjerde 
Senior Vice President 
Wilhelmsen New Energy

19.15 – 19.30

Offshore vind

Havvind – det blir travelt for de som posisjonerer seg i dag!
Offshore vind kommer for fullt de neste årene og vi ser stadig nye utbyggings- og investeringsplaner. En av Norges fremste eksperter på offshore vind,  Frank Emil Moen, spår et multimilliardmarked for norske leverandører. Moen presenterer de norske vindprosjektene og forteller om hvorfor norske leverandører er så ettertraktet for internasjonale offshore vindprosjekter.

Frank Emil Moen
CEO
Energy Innovation

19.30 – 19.45

Offshore vind

Store muligheter innenfor flytende havvind
Norge og norsk leverandørindustri har spesielt store muligheter innenfor flytende havvind. Equinor har sammen med leverandører bygget Hywind Scotland og installerer i disse dager Hywind Tampen. Samtidig har selskapet nylig annonsert initiativet Trollvind med opp til 1 GW kapasitet og vil sammen med Vårgrønn delta i konkurransen om Utsira Nord som vil tildele opptil 1,5 GW. Prosjekter i slik skala kan for alvor sparke i gang den norske satsingen på offshore vind og bidra til at norske leverandører tar gode posisjoner i den nye industrien.

Beate Myking
Senior Vice President Renewables
Renewable Solutions – Equinor

19.45 – 20.30

Styremøte

The board meeting
På scenen vil tre representanter fra store energiaktører i regionen delta på et styremøte på scenen. Her skal representantene diskutere strategien for et mellomstort selskap posisjonert mot petroleumsbransjen. Målet for selskapet er å beholde sin posisjon i petroleumsmarkedet, men samtidig utforske muligehetene på fremvoksende energimarkeder.

TBA

20.30 – 22.00

EnergyHub

Nettverkssamling
EnergyHub skal være en arena for faglig informasjon og nettverksbygging. Målet er å treffe nye og gamle kontakter innen nye og eksisterende markeder.

Vi inviterer til nettverkssamling på Hotel Norge etter det faglige programmet.

Les også

Enorm respons på EnergyHub i Bergen
OTD Energy og NPF i Bergen opplever enorm pågang på den nye møteplassen EnergyHub i august. Nå utvides kapasiteten til 200 deltakere.
Les hele saken

Se deltakerliste her

Kontakt oss på oek@otdenergy.com dersom du har problemer med påmeldingen eller andre spørsmål.

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft