Mobilteknologi som gir produksjonsoptimalisering

Platform Telenor Maritime

Telenor Maritime er allerede ledende på maritime 4G-løsninger. Selskapets mobile nettverksteknologi og deres nye produkt; Unified Hosting Service (UHS), gir sikrere og mindre kostbar drift på borerigger, oljeplattformer og skip.

Telenor Maritime har allerede installert private 4G-nettverk som kun kunden og deres servicepartnere har tilgang til.

Knut_Fjellheim
Knut Fjellheim, Chief Technology Innovation Officer i Telenor Maritime.

-Lokal mobildekning åpner for nye, innovative og kostnadsbesparende løsninger og arbeidsprosesser. Vårt hovedmål er å gi den samme tilgangen til nye teknologiske løsninger til havs, som på land, sier Knut Fjellheim, Chief Technology Innovation Officer i Telenor Maritime.

Raskere driftsovervåkning

De nye løsningene som Fjellheim sikter til, er sensorteknologi, som i offshoresammenheng blant annet brukes til sanntidsovervåking av kritisk utstyr og samhandling med andre digitale løsninger.

– I stedet for fysisk kabling, kan vi bruke trådløse sensorer. Det gir mye raskere og mer nøyaktige målinger – i sanntid. Det betyr enklere overvåking, økt sikkerhet og sekundært målesystem til en lavere kostnad, sier han.

Les mer om Telenor Maritime

Produksjonen stopper ikke opp

For offshorebransjen vil det for eksempel være spesielt viktig å overvåke sikkerhets- og avstengingsventiler med sensorteknologi som kan kjøre via 4G-nettet.

– Stopp i produksjonen for vedlikehold kan nå unngås. Et sekundært sensor-monitoreringssystem vil innhente data kontinuerlig. Dette vil gi et bedre bilde av ventilenes tilstand i sanntid, mye raskere enn eksisterende teknologi. Data fra det sekundære monitoreringssystemet vil bli integrert inn i de eksisterende kontrollsystemene, sier han.

Nå som de store selskapene planlegger sine første, ubemannede, helautomatiserte plattformer, vil mobilteknologi få en enda mer sentral rolle.

– Mobilnettet brukes til alt fra overvåkning av utstyr og drift, til dronestyring og videoovervåkning. Mobile nettverksløsninger gjør det enklere å drifte fremtidsrettet og miljøvennlig, samt å gjennomføre målinger og rapporteringer, sier han.

Utvikler ny digital løsning

Lokal edge-prosessering av data, blir essensielt når datamengden øker. Telenor Maritime utvikler nå en digital plattform som kan brukes i kombinasjon med eksisterende 4G-løsninger: Unified Hosting Service (UHS).

– UHS bryter opp eksisterende barrierer mellom de ulike utstyrsleverandørene. Dette muliggjør autonom datainnsamling i sanntid, datalagring, validering, digitale produksjons-/prosesstvillinger, sanntidssimulatorer og analyse, i tillegg til datadeling mellom ulike interessenter. Men vi vet at den digitale transformasjonen til sjøs starter med upåklagelig konnektivitet. Med kommende LEO-satellitt-teknologi, som vil være et supplement til VSAT i vår Connectivity Platform, vil UHS være i drift selv på de mest utilgjengelige stedene på jordkloden, sier Fjellheim.

Telenor Maritime - teknologien
Telenor Maritime – teknologien
Ønsker du å sikre din posisjon i fremtidens energimarked? Reservere din stand her og bli en del av Norges viktigste møteplass i 2021!
×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft