Contact information Contact Us

Torbjørn Olufsen

Project director

Odd Eide Knudsen

Sales director

Daniel C.E. Hägglund

Communication manager

Stephen Rossnes

Advisor

Henrik Svanæs

Advisor

Sjur Vågen

Communication

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft