New collaboration with UiB

UIB

-Vi er en undervurdert motor i omstillingen.

Det sier Finn Gunnar Nielsen, direktør for Bergen Offshore Wind Centre (BOW). Professoren fra Universitetet i Bergen (UiB) sier at klima og energiomstilling har vært et av tre hovedsatsningsområder for universitetet de siste årene. Det gjør dem til en ideell samarbeidspartner for OTD Energy, som har vært opptatt av å gjøre Norges største årlige energimesse til en møteplass der man får faglig påfyll fra relevante aktører. UiB og BOW føyer seg så absolutt inn i rekken av disse.

Få frem kunnskap og studenter

Sammen med kollegene Kristin Guldbrandsen Frøysa, Cristian Gebhardt, Kristine Spildo og Torill Andersen Eidsvaag har Nielsen vært involvert i planleggingen av det faglige hovedprogrammet på årets OTD Energy i Bergen. De gleder seg over samarbeidet av flere grunner.

– Ting blir sjeldent bra uten at kunnskapsgrunnlaget er på plass. En stor og viktig motivasjon for oss er derfor å løfte frem den viktige kunnskapen vi og andre utdanningsinstitusjoner sitter på. Dette er en anerkjennelse av nettopp denne kunnskapen, sier Kristine Spildo, som understreker viktigheten av gode møteplasser for å gripe de store mulighetene som ligger innen havvind.

– Et annet viktig poeng er mobiliseringen av studenter. De trenger å vite hvilke jobbmuligheter som ligger i næringen. Det er også viktig at de kjenner på at de bidrar med relevant kunnskap og at de er en del av et nasjonalt økosystem i det grønne skiftet. Det ser vi blir stadig viktigere for dem, føyer Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør ved UiB, til.

Nødvendig kapasitetsoppbygging

I sist uke tallfestet regjeringen for første gang målet for norsk havvindkapasitet. Ambisjonen er å tildele områder på 30 GW innen 2040. Energidirektøren ved UiB gleder seg over meldingen fra regjeringen, men sier at det vil kreve en enorm mobilisering innen mange områder for å nå målene.

– Skal vi klare å nå disse ambisjonene, trengs det mye folk og økt kapasitet – og det fort. Da blir det viktig å formidle hva som finnes av kunnskap for at denne kan tas i bruk, sier Guldbrandsen Frøysa.

Ditto viktig blir det å få på plass nødvendige rammer og regelverk. Energidirektøren frykter at næringslivet ikke tør å ta en posisjon i omstillingen om dette mangler.

– De er avhengig av å se at dette blir et forretningsområde som vil vare over tid. Det er ikke nok med bare noen få prosjekter. De må føle seg trygge på at det kommer en jevn strøm av prosjekter som forsvarer nødvendige investeringer når det kommer til blant annet personell og infrastruktur. Ingenting kommer til å skje uten at næringslivet ser at det er økonomi i det.

Undervurdert samarbeid

Ifølge gjengen fra UiB og BOW ligger det store muligheter for norske aktører innen havvind. De føler at viljen til å være med på omstillingen ikke har vært stor nok, men at dette har endret seg de siste årene. Manglende kunnskap er imidlertid en hemsko. Da er det ekstra viktig at aktører som OTD Energy ønsker å bygge opp møteplasser for å dele nettopp kunnskap.

– Vi sitter på mye relevant forskning som kanskje ser unyttig ut for noen, men som kan vise seg å være veldig relevant. Samarbeidet mellom kunnskapsaktører og næringslivet er undervurdert, sier Nielsen.

Han får støtte av Spildo. Hun ser også at viljen blant norske aktører øker, men at de fremdeles har en vei å gå.

– Vi må utnytte de enorme ressursene Norge har innenfor havvind, men energibransjen er ganske konservativ, sier Spildo.

Torbjørn Olufsen
Torbjørn Olufsen, Daglig leder i OTD Energy

Nettopp gode møteplasser og kunnskapsdeling blir derfor utrolig viktig i tiden som kommer.

Det er en betydelig kunnskapsmangel i markedet, og da blir arenaer som OTD Energy ekstra viktige. Vi er nødt til å invitere inn nye aktører, se til nye markeder og snakke sammen for å dele kunnskap. Først da kan vi gripe de enorme mulighetene som ligger innen havvind. Dette blir en sentral del av årets messe på Sotra, sier messegeneral Torbjørn Olufsen i OTD Energy

Økende vilje og motivasjon

Norske leverandører har historisk sett vært flinke til å omstille seg og snakke sammen for å utvikle nye og bedre måter å gjøre ting på. Likevel har ikke energibransjen klart å komme skikkelig i gang med havvind helt ennå. Det tror Nielsen og Guldbrandsen Frøysa det er flere årsaker til.

– Nå vet vi mer om hvor stort energibehovet blir i fremtiden. Klarer vi også å få frem verdien av å bruke kunnskapen utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene sitter på, kan ting skje enda fortere. Det kommer til å ta tid å bygge opp industrien, men har man viljen på plass, samt evnen til å tenke langsiktig, har vi et godt utgangspunkt, avslutter Nielsen.

 

Ønsker du å vite mer om dette? Bli med på OTD Energy 19. – 20.oktober 2022 i Bergen.  Klikk her for å registrer deg som besøkende – helt gratis!

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft