Dette er veien til Oceaneering fremover

 

ROV

Oceaneering har satset store summer på utvikling av ny teknologi. Det kommer de ikke utenom, skal de lykkes med å lage neste generasjons ROV-flåte.

– Det må lages løsninger som tar ned kostnader og samtidig hjelper hele industrien. Det er teknologiutvikling som er veien framover, sier Gunnar Hilsen, Global Account Manager i Oceaneering.

Kutter kostnader og utslipp

Gunnar-Hilsen
Gunnar Hilsen, Global Account Manager i Oceaneering

Utviklingen har vært, og er fremdeles stor, i norsk olje-, gass- og energiindustri. Stadig flere aktører retter fokuset mot ny og bærekraftig energi, og Oceaneering er intet unntak. Selskapet er enig i retningen industrien går i og har selv investert flere hundre millioner kroner for å utvikle ny teknologi. Målet er å utvikle løsninger som kutter både kostnader og utslipp. Ikke bare for oljebransjen, men for flere næringer.

– Oceaneering ønsker å være med på denne transformasjonen. Vi ønsker å bidra med teknologi for å gjøre både denne og flere andre industrier mer bærekraftige.

Les mer om Oceaneering.

I front

Hilsen trekker fram selskapets velkjente satsning på ROV-tjenester. Oceaneering ligger langt framme teknologisk med å fjernstyre offshore-operasjoner fra deres supportsenter på land. Nå vil de ta dette enda et steg videre med sin Freedom-løsning.

– Dette blir neste generasjons ROV-flåte. Vi har jobbet i flere år med denne autonome løsninger. Samme teknologi kan også brukes innen blant annet offshorevind og oppdrettsnæringen. Oceaneering skal bidra til kostnadseffektive løsninger, og den nye energien er i mye større grad en marginalsport sammenlignet med olje og gass. Da er vår jobb å lage løsninger som er i tråd med industriens ambisjoner og ønskede kostnadsnivå, forklarer Hilsen.

ROV

– Helt nødvendig

Oceaneering har vært et fast innslag på OTD Energy i en årrekke. Hilsen ser fram til å møte den norske leverandørindustrien i Stavanger Forum 20. – 21. oktober. Det å møtes og snakke sammen er helt nødvendig skal industrien klare å nå målene sine, mener Hilsen. Han roser arrangørene for alle grepene de har gjort i forkant av årets messe.

– Vi liker veldig godt den retningen OTD Energy beveger seg i. Bransjen trenger å samles for å diskutere og vise frem ny teknologi. OTD Energy er en viktig møteplass og arena for å se hva industrien har av trender, men også for å få frem budskapene våre mot nye og eksisterende. Det er også viktig å komme i kontakt med de unge, som kanskje ser ting med et nytt blikk og annerledes enn oss.

 

Husk at det er gratis å besøke OTD EnergyRegistrer deg og bli med på Norges største årlige energimesse i Stavanger 20.-21.oktober 2021.

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft