De gjør havvind tryggere og bedre

cDynamics er et lite ingeniørmiljø med spisskompetanse på simuleringer og analyser av flytende fundamenter til offshore vindturbiner.

Ved hjelp av ulike typer datasimuleringer, tester cDynamics hvordan installasjoner tåler naturlastene de utsettes for.

– For eksempel finner vi tåleevne og ytelse til en offshore flyter med vindturbin montert på. Det gjør vi ved å simulere miljøet som flyteren befinner seg i. Vi legger digitalt på bølger, strøm i sjøen og vind som blåser. Står flyteren stabilt? Produserer vindturbinene energien den skal? Er det uønskede vibrasjoner? Holder forankringen? Slike ting, forklarer Knut Inge Edvardsen, simuleringsingeniør og daglig leder for cDynamics i Kristiansand.

Firmaet startet opp i 2015 som et tremannsfirma. I dag teller de syv ansatte som jobber med strukturell design og simuleringsanalyser.

Les mer om cDynamics

Lite og spesialisert ingeniørmiljø

De er tekniske rådgivere for hovedsakelig marine og offshore fornybare næringer. cDynamics gjør også styrke- og strømningsberegninger som del av en pakkeløsning for kundene. I tillegg jobber selskapet mye med utvikling av komposittmaterialer.

– Få firmaer leverer akkurat våre typer tjenester. Vi har spesialisert oss smalt, men har også dybdekompetansen som mange etterspør. Ikke minst er det behov for simuleringer og analyser når komplekse produkter og løsninger skal utvikles, sier Edvardsen.

Han tør gjerne påstå at cDynamics er et av de beste miljøene innen avanserte simuleringer i Norge i dag.

– Vi kan gi pålitelige simuleringer basert på formell kompetanse. En hos oss har doktorgrad innen numerisk fysikk, og en har doktorgrad innen offshore vind. Dessuten har vi 10 års erfaring med offshore vindprosjekter, sier Edvardsen.

Havvindmarkedet vokser raskt

Nylig gjennomførte cDynamics installasjonsrelaterte simuleringer for de bunnfaste havvindparkene Doggerbank utenfor England og Trianel utenfor Tyskland. Edvardsen tror havvind-markedet kommer til å vokse eksponentielt fremover.

– Det kommer mer finansering og flere, større aktører inn. Alle energileverandørene ønsker å diversifisere sine porteføljer nå, sier han.

Edvardsen forteller at en av hovedfordelene med havvindparker, er at de kan etableres med hundrevis av turbiner på et relativt begrenset område.

– Dessuten slipper man naturinngrepene som må til på land. Men fortsatt er det få typer installasjonsfartøy tilgjengelig for slike parker. Her vil det oppstå et nytt marked for tungløftfartøy, sier Edvardsen.

På OTD håper cDynamics å profilere seg mot flere mulige kunder. I tillegg til å minimere risiko og utelukke designfeil, hjelper selskapet indirekte andre firmaer med å få til miljøvennlig omstilling.

– Vi er tross alt et relativt nystartet og lite firma. Derfor er det alltid interessant og viktig å stifte nye bekjentskaper og nettverk, sier Edvardsen.

 

Ønsker du å sikre din posisjon i fremtidens energimarked? Reservere din stand her og bli en del av Norges viktigste møteplass i 2021!

×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft