CCB Energy klar for OTD Energy

 

Ronny Haufe
Ronny Haufe, CEO i CCB Energy
CCB Energy vil bruke høstens OTD Energy til å inspirere og informere om mulighetene som oppstår i energiomstillingen.

– Vi kommer til OTD Energy for å orientere om muligheter i Energiparken vår, spesielt rettet mot grønne næringer og sirkulærøkonomi. Vi skaper alternativer til olje og gass, som vil være viktige i omstillingen fremover. Hos oss er det store fordeler. Både naturgitte forutsetninger, samt måten vi setter sammen Energiparken på, gir optimale forutsetninger for å lykkes, sier Ronny Haufe, CEO i CCB Energy.

Les mer om CCB Energy Holding

UNIKE FORUTSETNINGER

I Energiparken i Øygarden utenfor Bergen har CCB Energy bygget samarbeid mellom bedrifter. Dette skaper synergier og økte muligheter. Fangst og rensing av CO2 og hydrogenproduksjon fra naturgass.

– Vi utvikler parken næringsmessig, og skal tiltrekke oss enda flere bedrifter som bidrar til å videreutvikle verdiskapingen. Derfor har vi selv tatt initiativ til produksjon av ren hydrogen. Hos oss er rammene optimale, med tilgang til naturgass, rikelig med vann og tett på skipsleden. Vi huser også Northern Lights, som etablerer verdens første anlegg for mottak og deponering av CO2.

– Summen av dette gjør forutsetningene våre unike, også i internasjonal sammenheng. Alt ligger til rette for at vi skal kunne utvikle sirkulære grønne verdikjeder, hvor vi blant annet skal produsere ren hydrogen til konkurransedyktig pris, forteller Haufe.

Han jobber nå også for å etablere bionæring.

– Vi tilbyr plass i en næringspark som skaper synergier mellom næringene. Vi skal både tilrettelegge for etableringer, skape marked samt bygge opp bedrifter. Grønn næring er gjerne ekstra kostnadskrevende. Da hjelper det å ha gode, naturgitte forutsetninger. Disse gir oss mulighet til å tilby nødvendig input i form av ressurser som ikke må fraktes langveisfra, forteller Haufe.

Han trekker frem at parken allerede har stor interesse fra bedrifter som kan fange CO2, tilby fjernvarme og renset CO2, ren hydrogen og oksygen. Dette vil igjen gi gode rammer for bedrifter som trenger noen av disse komponentene til å skape nye produkter og tjenester.

– Vi er et stjerneeksempel på synergiøkonomi og sirkulærøkonomi.

VIL INSPIRERE

På årets OTD Energy ønsker Haufe både å informere, invitere og inspirere.

– Vi ønsker å invitere de rette selskapene inn i miljøet vårt. OTD Energy er en smeltedigel, en samlingsplass for bedrifter i bransjen. Vi har alltid vært til stede på messen, de fleste årene med stand. For oss gir OTD Energy en mulighet til å få ut et budskap til flere samlet. Det er en arena der vi kan nå ut til flere, inspirere og utfordre. I år vil vi lokke til oss selskaper som kan forsterke virksomhetene vi allerede har. Så vil vi også inspirere bransjen til å se mulighetene som kommer. Mange bedrifter har i dag et ensidig fokus på olje og gass, men ønsker å se muligheter innen nye næringer. Disipliner de i dag har innen olje og gass er overførbare til de nye næringene, men det krever at de omstiller seg til ny type teknologi og tjenester for nye industrisegmenter og nye produkter.

Energiparken
Energiparken er lokalisert i Øygarden, en industrivennlig kommune i Vestland fylke.
FAKTA om CCB Energy:
  • Konsern eid av Bernh Larsen Holding og Norsea Industrial Holding som består av flere datterselskaper med fokus på grønn næring.
  • Største eier av Energiparken, som er en næringspark i Øygarden. Parken rommer over 700 mål mer eller mindre ferdigregulert. Det jobbes med å utvide mulighetene ytterligere.
  • Energiparken skal huse verdens første mottak og deponering av CO2.
  • H2 Production,m datterselskap, utvikler verdens første hydrogenproduksjon hvor fangst av CO2 er integrert i produksjonen av hydrogen, basert på naturgass.

 

Ønsker du å vite mer om dette? Bli med på OTD Energy 19. – 20.oktober 2022 i Bergen.  Klikk her for å registrer deg som besøkende – helt gratis!
×

Hold deg oppdatert

Ta del i forretningsmulighetene

OTD Energy - energi, teknologi og bærekraft